Izvještaj o ukupno ostvarenim primicima za I kvartal 2022.g.