Izvjestaj o ukupno ostvarenim primicima III kvartal 2021. godine