Izvjestaj o ukupno ostvarenim izdacima III kvartal 2021.g.