Izvještaj o ukupno ostvarenim izdacima II kvartal 2022.g