Izvještaj o neizmirenim obavezama za I kvartal 2022.g.