Izviđački odred “24. novembar“ proslavio 40 godina postojanja