Interni oglas između organa lokalne uprave Opštine Bar za popunu radnog mjesta