Interni oglas između organa lokalne-uprave-Opštine-Bar-za-popunu-radnog-mjesta-Inspektor-I-za-drumski-saobraćaj-u-Službi-za-vršenje-komunalnog-nadzora-Komunalna-policija-Opštine-Bar-1-izvršilac