Informacija o radovima na fekalnoj mreži u naseljima „Mandarići“ i Popovići“