Hitno obezbijediti nedostajuće ljekove za liječenje COVID pacijenata; opravdan zahtjev ugostitelja za otvaranje lokala