GRAĐANSKI SAT SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ODBRANE