Finansijski izvještaji – IV kvartal 2020. godine – PRELIMINARNI PODACI