FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI – IV KVARTAL 2019. preliminarni podaci