Delegacija transportnog američkog broda USNS Yuma u posjeti Opštini Bar