Delegacija Opštine Bar na ekonomskom samitu u Istanbulu