Biografija – Ćazim Alković

Ćazim Alković

Menadžer Opštine Bar

Rođen 26.08.1968. godine u Baru.

 

OBRAZOVANJE:


 • Osnovna škola „Nikšić“ – Pečurice – Bar
 • Gimnazija ”Niko Rolović” – Bar
 • Ekonomski fakultet Podgorica – stepen magistra -MApp 

 

RADNO ISKUSTVO:


 • Opština Bar, 2019. –
 • Uprava pomorske sigurnosti  1996. – 2019. god. – menadžer za kvalitet (ISO 9001)

OSTALO:


Posebne obuke:

 • Menadžer kvaliteta – Centar za kvalitet Uuniverziteta Crne Gore
 • Škola evropskih integracija, CGO, CRNVO i Evropski pokret u Crnoj Gori
 • Vodeći ocjenjivač za sisteme menadžmenta – Bureau Veritas
 • UNIDO konsultant za program „Čistija proizvodnja“ – „Cleanre production“

Stručni radovi:

 • Senzorska ocjena kvaliteta u funkciji kategorizacije maslinovih ulja Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2018 – Poslovna politika Beograd
 • Improving Montenegrin olive oil brand by  determining the age of very old olive trees – XVIII Simposio centrifico techniceo de EXPOLIVA 2017. Jaen – Spain
 • Estimation of the age of olive trees for the purpose of improvement of the Montenegrin olive oil brand – VIII International olive simposium 2016. Split
 • Uticaj primjene sistema menadžmenta kvalitetomna povećanje efikasnosti upisa jahti u Registar jahti Crne Gore, ĆazimAlković i Goran Kastratović, Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2013 – Poslovna politika Beograd
 • Uloga i značaj ključnih indikatora performansi procesa – Kvalitet & Izvrsnost 7-8/2012 – Poslovna politika Beograd

Jezik:

Engleski

Oženjen, otac dvoje djece