Barska služba zaštite i spašavanja nabavila opremu sredstvima dobijenim na konkursu MUP-a