Apel Komunalne policije: Otpad odlagati na predviđenim mjestima