Analitička-kartica za period od 10.08.-do-16.08.2020.g.