Analitička kartica po potrošačkim jedinicama za period 17.08.-23.08.2020.g