Analitička kartica budžetska rezerva za period od-27.07.-do-02.08.2020.g.