Ambasador Narodne Republike Kine u posjeti Opštini Bar