Uređenje dvorišta gimnazije “Niko Rolović” jedan od prioriteta Opštine Bar

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je Odluku o izgradnji objekta od opšteg interesa kojom se definiše buduća izgradnja zelene parkovske površine, kao integralnog dijela školskog dvorišta gimanzije „Niko Rolović”, a koja je predstavlja prvi korak ka rješavanju problematike uređenja ovog lokaliteta, saopšteno je danas na konferenciji održanoj u Opštini Bar. Odluka je donijeta u […]

Obavještenje

Na osnovu član14, stav 3 i 23, 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu  („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine OPŠTINE BAR O B A V J E Š T A V A ZAINTERESOVANU JAVNOST da je »RUŽA VJETROVA RESORT“ Do.o.,« iz Bara, Veliki pijesak BB, podnijela zahtev […]

Nova savremena i energetski efikasna javna rasvjeta kod vrtića u Makedonskom naselju

Opština Bar u saradnji sa Komunalnim preduzećem izvršila je modernizaciju i rekonstrukciju javne rasvjete kod vrtića “Pužić veseljko” kao i na samom parkingu kod vrtića u Makedonskom naselju. Umjesto klasične rasvjete sa sijalicom natrijum visokog pritiska snage 70w ugrađene su led svjetiljke snage 65w koje rade sa modernijim i kvalitetnijim fotometrijskim karakteristikama, efikasnije osvjetljavaju prostor […]