Raičević primio mlade džijudžica šampione, čestitke Radosavović za prvo mjesto

Predsjednik Opštine Bar primio je danas mlade šampione džiju-džica kluba “Mornar” Kristinu Radosavović i Balšu Đurišića kao i njihovog trenera Sašu Boltića. Oni su se sa Evropskog džiju-džica prvenstva, koje je održano u Grčkoj, vratili u Bar sa dvije bronzane medalje. Oni su predsjedniku Opštine prenijeli utiske sa takmičenja čijim su rezultatima zadovoljni i već […]

Obavještenje za korisnike privremenih lokacija – ugostiteljskih objekata i terasa

Obavještavamo korisnike privemenih lokacija – ugostiteljskih objekata i ugostiteljskih terasa, da će danas 29.4.2022, započeti snimanje odnosno mjerenje i obilježavanje privemenih ugostiteljskih objekata i ugostiteljskih terasa na terenu od strane d.o.o. “Cading” iz Bara, angažovane od Opštine Bar, a u pratnji komunalnog inspektora. Da bi snimanje mogli obaviti dogovorenom dinamikom, molimo korisnike da obezbijede ovjerene […]

Opština uređuje park “Šumice”, nova teretana na otvorenom

Opština Bar započinje radove na uređenju teretane na otvorenom u rekreativnom parku “Šumice” uz samu šušanjsku plažu. Ovo je jedna od najpopularnijih destinacija za rekreaciju građana što lokalna uprava i prepoznaje. Uređenjem ovog lokaliteta stalni posjetioci moći će u kontinuitetu i kvalitetno da se rekreiraju i izvode fizičke vježbe. Izvođenje radova na teretani na otvorenom […]

Obavještenje

Na osnovu član14, stav3 i 23,28Zakona o procjeni uticaja na životnu sredin („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredin OPŠTINE BAR   O B A V J E Š T A V A                                   ZAINTERESOVANU JAVNOST           da je»Avista reality group Do.o«,Bar, donjeto Rješenje br.14-322/22-UPI-194 od 28.04.2022 god. kojim se […]

Raičević: Stvoreni uslovi da započne izgradnja stanova za zaposlene u sektoru bezbijednosti

Stvoreni su svi uslovi da se započne sa izgradnjom stambenog objekta u Baru za zaposlene u bezbjednosnim institucijama, koji će stambeno pitanje moći da riješe pod najpovoljnijim uslovima uz podršku Sindikata bezbjednosnih institucija Crne Gore. Izdavanjem saglasnosti Glavnog državnog arhitekte na idejno rješenje zgrade, uvjeren sam da će investitor uskoro otpočeti i sa izgradnjom. Opština […]