Obavještenje

Predsjednica SO Bar Milena Bozovic zakazala je XXVII  sjednicu Skupstine opstine Bar, za (cetvrtak) 18.11.2021. godine Sjednica ce se odrzati u sali Skupstine opstine Bar, sa pocetkom u 10,00 casova Za sjednicu je predlozen sljedeci D  N  E  V  N  I     R  E  D 1 .Predlozi Odbora za izbor i imenovanja 2. Predlog Odluke-o-davanju-saglasnosti-na-Odluku-Odbora-direktora-doo-Sportsko-rekreativni-centar-Bar-o-izboru-izvrsnog-direktoraDownload 3.1.Izvjestaji-sa-javnih-rasprava-u-vezi-sa-Nacrtom-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-budzetu-opstine-Bar-za-2021.g.Download […]