POZIV PODNOSIOCIMA PRIJAVE ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE PO JAVNOM POZIVU ZA UCESCE U PROGRAMU ZA PODRSKU RAZVOJA ZANASTVA KROZ FINANSIJSKU PODRSKU U OPSTINI BAR

Komisija za raspodjelu sredstava po Programu za podrsku razvoja zanastva, nakon administrativne provjere blagovremeno podnijetih zapecacenih koverti, shodno Odluci o usvajanju Programa za podrsku razvoja zanastva u opstini Bar 2021. – 2024. („Sl.list CG – opstinski propisi“ broj 24/21) utvrdila je da sledeci podnosioci prijava sa spiska koji dostavljamo u prilogu, nijesu dostavili svu trazenu […]