Saopštenje

U sklopu redovnih aktivnosti Crvenog Krsta Bar, u njihovim prostorijama, odrzana je Obuka pruzanja prve pomoci za radne organizacije, kojoj se odazvala i predsjednica Skupstine opstine Bar mr Milena Bozovic. Sekretarka Crvenog Krsta Bar, Zorica Crncevic je navela da je cilj Crvenog Krsta za ovu i narednu godinu da pruzi obuku prve pomoci za sto […]

Obavještenje

 Na osnovu clan 14.stav 1, i cl.28. Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu(„Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zastitu zivotne sredine OPSTINE BAR  OBAVJESTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST -Da je »Rasketic d.o.o.« iz Bara, opstina Bar, donjeto  Rjesenje br.UPI 14-322/21-380 od 11.10.2021god. kojim se utvrđuje da je za projekat –  Funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona, […]

Obavještenje

Pravilnik o kriterijumima za stipendiranje studenata u opstini BarDownload

Urucena donacija vrijedne IT opreme OS „Anto Đedovic“

Predsjednik Opstine Bar Dusan Raicevic prisustvovao je urucenju vrijedne donacije IT opreme OS „Anto Đedovic“ od strane agencije TIKA zajedno sa ambasadorkom Turske u Podgorici Songul Ozan, koordinatorom TIKA za Crnu Goru Abdurahmanom Toprakom, direktoricom direktorata iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Nedom Ojdanic kao i direktoricom skole Stankom Vukcevic. Predsjednik Raicevic je porucio […]