DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJESTENJEM SVIH NEURUCENIH RJESENJA O UTVRĐENOM POREZU NA NEPOKRETNOSTI I TURISTICKE TAKSE ZA 2021.GODINU

Obavjestavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opstine Bar, da ce Sekretarijat za finansije Opstine Bar, na osnovu clana 87 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore, broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi clana 13 Odluke o organizaciji i nacinu rada lokalne uprave («Sluzbeni list Crne Gore-opstinski propisi», broj 40/18), izvrsiti dostavljanje […]