PROGRAM ODRZAVANJA JAVNE RASPRAVE

Predsjednik Opstine utvrdio je Nacrt Izmjena i dopuna Programa građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na podrucju opstine Bar. Nacrt akta stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, pocev od 01. septembra 2021. godine. Nacrt akta objavljen je na zvanicnom sajtu Opstine Bar: www.bar.me  U navedenom periodu Sekratarijat za uređenje prostora organizovace […]