Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana “Veliki Pijesak”, Opština Bar i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizuje javnu raspravu o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana “Veliki Pijesak”, Opština Bar i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, u periodu od 23. septembra do 13. oktobra 2020. godine. Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati Ministarstvu održivog razvoja i turizma putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na […]