Pregled investicija u MZ Bar IV- Burtaiši

U mjesnoj zajednici Bar IV – Burtaiši Opština Bar je realizovala vrijedne investicije u komunalnu i  hidrotehničku infrastrukturu, a u toku je izgradnja kapitalnog projekta u oblasti saobraćaja. Urađen je novi kanalizacioni sistem duž ulice Stara pruga, i unaprijeđena vodovodna i kanalizaciona  mreža Bjeliši-Mandarići. Izvršena je rekonstrukcija ulica Stara pruga, Tršanjska, Burtaiška, Marovićka, kao i […]