Pregled investicija u MZ Bar III-Bjeliši

U mjesnoj zajednici Bar III – Bjeliši izgradnjom komunalne infrastrukture i uređenjem saobraćajnica gradska uprava je u prethodne četiri godina nastavila da stvara uslove za razvoj prigradskih područja i unapređuje život mještana u ovom naselju. Izgrađen je kanalizacioni kolektor u ulici Jelene Anžujske, gdje je završena i rekonstrukcija ove ulice. Izvršena je i regulacija potoka […]