Opština Bar podržala 9 biznis planova preduzetnica

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu Opštine Bar donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za podršku preduzetnicama sa teritorije opštine Bar za 2020. godinu.Na konkurs su pristigle 24 prijave, a na osnovu utvrđenih kriterijuma, vrednovanja i ocjene biznis plana, 9 prvorangiranih biznis planova preduzetnica dobilo je novčanu podršku za realizaciju svojih biznis ideja.Dobitnice […]

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje preporučio građanima – potrebna odgovornost kao u prvom talasu epidemije

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje održao je sastanak u užem sastavu, na kome je razgovarano o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Baru. Sastanku je predsjedavao predsjednik Opštine Dušan Raičević, a skupu su prisustvovali i predstavnici Opšte bolnice Bar, Doma zdravlja i epidemilozi.Na sastanku je konstatovano da je epidemiološka situacija u gradu zabrinjavajuća, ali da još […]

II JAVNI POZIV za prodaju zemljišta javnim nadmetanjem (aukcijom)

Na osnovu člana 6 stav 1 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini („Sl. List CG“ br. 21/09 i br. 40/11), člana 9, 10, 11 i 12 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („ Sl. list CG“, br. 44/10) i  člana 11 Uredbe o prodaji akcija i imovine […]