Obavještenje

 Na osnovu članova 14 stav 3 i 23 i 28 Zakona o procjeni uticaja naživotnu sredinu(”Sl.list CG”, br.75/18)                                                                                                                                                                               Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove     i zaštitu životne sredine   OPŠTINE BAR OBAVJEŠTAVA    ZAINTERESOVANU JAVNOST da je Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja, Podgorica, Aerodrom bb, 81000 Podgorica, donjeto  […]