Stari grad Bar predstavljen na konferenciji projekta FORTITUDE

Kulturno-istorijski sadržaji Starog grada Bara i aktivnosti Opštine Bar na projektu prekogranične saradnje FORTITUDE predstavljeni su na konferenciji održanoj na tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku. Na skupu su prezentovani lokaliteti tvrđava i aktivnosti svih gradova na projektu, čiji je cilj stvaranje novih sadržaja na istorijskim tvrđavama i obogaćivanje kulturno-turističke ponude. Predstavnici Opštine Bar su, zbog trenutne […]