Obavještenje

Na osnovu član 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove      i zaštitu životne sredine Opštine Bar       OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je »Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja,  Aerodrom bb,Pfah 81, 81000 Podgorica, podnio zahtev za odlučivanje […]