Zabrana građevinskih radova u priobalnom području opštine Bar od 20. jula do 20. avgusta

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je Odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova u priobalnom području opštine Bar tokom ovogodišnje ljetnje turističke sezone. Područje zabrane izvođenja građevinskih radova obuhvata priobalni dio opštine Bar na području Čanja, Sutomora, Zelenog pojasa, Žukotrlice, Topolice I, priobalni pojas od tunela „Ćafe“ do granice sa opštinom Ulcinj, kao i uže […]

Obavještenje

                                                                                                                                                                      Na osnovu člana  24, i 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu                                                                                                                                                                                                                   („Sl.list CG“, br. 75/18)                                                                                                                                                                                        Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zaštitu životne sredine                                                                                                                                                                                                                 O B A V J E Š T A V A  ZAINTERESOVANU JAVNOST – da je »D.o.o. AMMA RISORT«, ul. Oktoih br. 2, Podgorica, donjeto  Rješenje […]