Donijeta Naredba o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Bar

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je Naredbu o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Bar. Odlukom je predviđeno da svi subjekti na teritoriji opštine Bar – Opštinski organi, Služba zaštite i spašavanja, privredna društva, ustanove, druga pravna lica i građani – sprovode zaštitu od požara organizovano i neprekidno, a naročito na […]