Obavještenje

                                                                                                                                              Na osnovu član 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu                                                                                                                                                                                       („Sl.list CG“, br. 75/18)                                                                                                                                                                     Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove                                                                                                                                                                                 i zaštitu životne sredine                                                                                                                                                                                           OPŠTINE BAR                                                                                                                                                                                  O B A V J E Š T A V A                                                                                                                                                                           ZAINTERESOVANU JAVNOST  jda je »Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja,  […]

Info dani za zainteresovane za podsticaje poljoprivredi

Sekretarijat za privredu Opštine Bar organizovaće info dane povodom raspisanih javnih poziva za podsticaje poljoprivredi, na kojima će svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima i građanima davati informacije o javnim pozivima, uslovima koji moraju biti ispunjeni, vrstama podsticaja, kao i o potrebnoj dokumentaciji za prijavu za ostvarivanje podsticaja. Info dani će biti održani u terminima: u srijedu […]

Predsjednik Opštine Dušan Raičević razgovarao sa ambasadorom Poljske Arturom Dmohovskim

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević sastao se sa ambasadorom Republike Poljske u Crnoj Gori NJ.E. Arturom Dmohovskim.Predsjednik Raičević upoznao je ambasadora sa aktivnostima koje su organi na lokalnom nivou u Baru sprovodili po pitanju suzbijanja i sprječavanja širenja novog korona virusa, kao i sa donešenim setom ekonomskih mjera Opštine za doprinos privredi i građanima u […]

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XX SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE BAR

Pozivaju se nevladine  organizacije, koje su prijavile zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2020.godinu,  zainteresovane za učešće na XX sjednici Skupštine opštine Bar,  koja je zakazana za srijedu 24.06.2020.godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu („Institut slobodna stolica“), za koju je predložen sljedeći DNEVNI RED Predlozi Odbora […]

Obavještenje

      Predsjednik SO Bar Mićo Orlandić zakazao je XX  sjednicu Skupštine opštine Bar, za srijedu 24.06.2020. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći D  N  E  V  N  I     R  E  D 1.Predlozi Odbora za izbor i imenovanja                                                             

Zabranjeno loženje vatre na otvorenom u Baru do kraja septembra

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je naredbu kojom se zabranjuje loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru u periodu od 10. juna do 30. septembra ove godine na teritoriji opštine Bar. Ova odluka donesena je radi preventivnog djelovanja i suzbijanja pojave požara na prostoru naše opštine. Naredbom se posebno zabranjuje spaljivanje trave u maslinjacima, […]

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 14. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je Leković Đorđu iz Bara donijeto Rješenje, br. 14-322/20-UPI-117 od 01.06.2020 godine, kojim je utvrdjeno da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za […]