Opština Bar obilježila 5. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine

Sadnjom drveća na dvije lokacije u urbanom dijelu grada, Opština Bar obilježila je 5. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine, čija je ovogodišnja tema očuvanje biodiverziteta. U saradnji sa DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar posađeno je 11 mladih sadnica platana u nastavku postojećeg drvoreda u Bulevaru Dinastije Petrović. Osim dekorativnog efekta, razlog odabira baš ove […]

Opština Bar bez duga po reprogramu

Opština Bar izmirila je sve obaveze po osnovu reprograma poreskog duga Opštine i javnih preduzeća čiji je osnivač na ime poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, i time okončala plaćanje duga po ugovoru o reprogramu potpisanom u maju 2015. sa Ministarstvom finansija Na ime poreza i doprinosa na zarade zaposlenih tada je konstatovan dug Opštine […]