Zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima

Podatke o broju zaposlenih u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština Bar možete naći na zvaničnim web prezentacijama ovih ustanova.

Vodovod i Kanalizacija – www.vodovod-bar.me
Komunalne djelatnosti Bar – www.komunalno-bar.me
Možura – www.mozura.me
Kulturni Centar Bar – www.kulturnicentarbar.me
Lovstvo Bar – www.lovstvobar.com
Radio Bar – www.barinfo.me
Turistička organizacija Bar – www.bar.travel
Sportsko-rekreativni Centar Topolica – www.srcegrada.me