Direktor

Dejan Klikovac dejanklikovac

Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda

Rođen 09.11.1970. u Baru.

 

OBRAZOVANJE:


Osnovno: OŠ”Anto Đedović”-Šušanj- učenik generacije-Luča

Srednje: 1.razred- Gimnazija “Niko Rolović”-Bar

2,3  i 4 razred- II matematička gimnazija”Ognjen Prica”- Sarajevo

Visoko: 1.godina- Univerzitet u Sarajevu-Mašinski fakultet(smjer energetika)

2,3,4 i 5 godina –Univerzitet u Podgorici-Mašinski fakultet –smjer enrgetika

 

RADNO ISKUSTVO:


16.01.2003-20.04.2003 OPŠTINA BAR, projekat 10+, od velikog broja kandidata prvi na konkursu “10 + za Bar”

2003- 2004 pripravnik u Sekretarijatu  za privredu i finansije,  uključivanje u projekat porez na nepokretnosti, softver, veza sa katastrom, analitika i sintetika

2004-2007 savjetnik za poslove AOP-a (automtska obrada podataka), lan mreža sa katastrom i ulazak u proces sređivanja podataka, Projekat sa GTZ-om

2007-2009-pomoćnik sekretara za poslove lokalnih javnih prihoda, umrežavanje lokanih javnih prihoda , zoniranje, projekat Građanski biro kroz porez na nepokretnosti, posjeduje:certificate network administrator, basic level-projekat USAID; certificate business skills training-projekat BSC-Bar;sertifikat agencije za razvoj malih i sredenjih preduzeća-projekat EU;diploma o završenim kursevima za PC-projekat efikasne lokalne samouprave Urban institute;certificate of Public Professional Management-University of Texas at Arlington i University of Montenegro; Certificate Market Value-Based Taxation of Real Property Lincoln institute septembar

2009-april 2011  VD sekretara za ekonomiju i finansije

april 2011-novembar 2014 sekretar za ekonomiju i finansije

novembar 2014-decembar 2014 VD sekretara za ekonomiju i finansije

decembar 2014 –direktor Uprave lokalnih javnih prihoda

NAGRADE iz oblasti poreza na nepokretnosti:

u 2010.godini -priznanje od Evropskog pokreta

u 2011- najbolja praksa GiZ  i  predstavljanje Crne Gore na međunarodnom nivou  (prezentacija  u Ljubljani sa Ministarstvom finansija CG )

u 2012.g najbolja praksa Zajednica opština,OEBS;MUP.. ubiranje lokalnih javnih prihoda

-sređivanje poreske baze kroz projekat fiskalni katastar i uniformisanje poreske inspekcije

Govori engleski jezik, oženjen, otac dvije djevojčice.