U BARU OTVORENA XI SESIJA ŠKOLE PRAVA EVROPSKE UNIJE