Sve nevladine organizacije imaju jednak tretman, potpisivanje ugovora u srijedu