Odbornici u SO Bar

SPISAK ODBORNIKA U SO BAR

2014-2018. godine

 1. SNEŽANA JONICA
 2. mr MLADEN ZAGARČANIN
 3. MILENKO CEBALOVIĆ
 4. BRANKA NIKEZIĆ
 5. SLOBO PAJOVIĆ
 6. dr RADOVAN ORLANDIĆ
 7. BRANISLAV BRANKOVIĆ
 8. mr ANASTAZIJA MIRANOVIĆ
 9. mr ZARIJA FRANOVIĆ
 10. ALEKSANDAR MARKOVIĆ
 11. dr VESNA ĐOKVUČIĆ
 12. MUHAREM MURATOVIĆ
 13. ĐURO PEJOVIĆ
 14. JAKUP ĐELJOŠEVIĆ
 15. SONJA STANIŠLJEVIĆ
 16. MARKO BRNJADA
 17. MIĆO ORLANDIĆ
 18. OSMAN SUBAŠIĆ
 19. DAMIR RAŠKETIĆ
 20. DENISA HALIMIĆ
 21. dr SIMEUN DRAGAŠ
 22. NEDELJKO-LALE ČOVIĆ
 23. SAVO PAVLOVIĆ
 24. mr NADA MARSTJEPOVIĆ
 25. MUNIB LIČINA
 26. mr ISMAIL DODA
 27. RADOMIR NOVAKOVIĆ-CAKAN
 28. EMIN DURAKOVIĆ
 29. dr SRĐAN KALINIĆ
 30. ALEKSANDAR RAKOČEVIĆ
 31. ZORAN TAJIĆ
 32. RANKA ŠLJIVANČANIN
 33. VESELIN LEKOVIĆ
 34. mr DEJAN ĐUROVIĆ
 35. ALEKSANDRA VUJIČIĆ
 36. GORAN-GULA PEJOVIĆ
 37. SAVO VUJOŠEVIĆ