Spisak NVO koji treba da izvrse dopunu dokumentacije za konkurs