Spisak javnih funkcionera sa obračunskim listama za Jun mjesec