Slobodan pristup informacijama

Zakon o slobodnom pristupu informacijama možete preuzeti ovdje.

Javne nabavke Opštine Bar

 

path: downloads/06 Sekretarijat za lokalnu samoupravu/Oglasi i konkursi/Oglasi i konkursi 2019