Slobodan pristup informacijama

Zakon o slobodnom pristupu informacijama možete preuzeti ovdje.

Javne nabavke Opštine Bar