Sekretar

Suzana Crnovršanin, dipl. ing. arh

Sekretar sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Rođena 26.4.1966. godine

OBRAZOVANJE:


  • Osnovnu i srednju školu završila u Prištini

  • Diplomirala na građevinsko arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Prištini januara 1990. godine

RADNO ISKUSTVO:


  • Od 1991.- 2002. Godine na poslovima stručnog saradnika za urbanizam i odgovornog arhitekte – projektanta;

  • Od 2002. Godine zaposlena u Opštini Bar na poslovima samostalnog savjetnika za planiranje i uređenje prostora i pomoćnika sekretara za uređenje prostora;

OSTALO:


  • Član Inženjerske komore Crne Gore, licencirani  odgovorni planer, vodeći projektant i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem radova